Coyote
 

Assessorament

ASSESSORAMENT

Curs virtual

S’ofereix un model d’assessorament col·laboratiu, basat en la reflexió i l’anàlisi de la pràctica pedagògica i educativa del centre que decideix transformar els espais d’aprenentatge i incloure la lliure circulació a l’escola.
En el temps que dura l’assessorament s’acompanya a l’equip directiu i/o al claustre a percebre i detectar les eines de què disposa, així com el que es necessita per tal de complir els objectius establerts.
Per poder accedir a l’assessorament s’ha de concertar entrevista prèvia, per tal de conèixer i contextualitzar la petició. Aquest encontre pot ser presencial o via Skype.
L’assessorament s’ha de sol·licitar des de la direcció del centre.

Observació_anàlisi i retorn

L’objectiu d’aquesta intervenció és la de fer una valoració “in situ”, en el moment en què s’està sol·licitant l’assessorament, de la distribució dels espais del centre, del tipus del material pedagògic de què es disposa, de la interacció de l’equip educatiu amb els infants i dels diferents estils d’acompanyament de cada mestre/a.
La recollida d’aquesta informació i l’anàlisi corresponent facilita el punt de partida per l’assessorament posterior, respectant el moment i els recursos humans i materials actuals del centre.
El retorn d’aquesta observació s’adreçarà a l’equip directiu i/o al claustre segons s’hagi acordat prèviament.

Temporització

La temporització de l’assessorament es teixirà en funció dels resultats de l’observació_anàlisi_retorn i del consens amb l’equip directiu i/o al claustre.

Cost de l’assessorament

Per demanar pressupost us podeu adreçar a l’apartat de contacte.

Assessora

Judith López Miró.
Dotze anys d’experiència en l’àmbit de l’educació respectuosa i transformadora.
Assessora i formadora, especialista en la preparació d’ambients de lliure circulació a l’escola.
Formadora de l’equip del CAIEV.
Terapeuta infantil. Especialista en intervenció de conflictes, en el desenvolupament social de l’infant a l’escola

Per demanar més informació podeu fer-ho a l’apartat de contacte.